1

СЕРТИФИКАТ

3

Наградата за напредна компанија ја добивме во 2013 година

2

Имавме право со доделување на компанија за интегритет во 2015 година

4

Имавме право на доделување на деловна компанија за добра волја во 2016 година

1

Имавме право со наградата на Здружението на претприемачи Шенксијан.